Kenalilah kebenaran, maka akan kita kenali orang-orang yang berjalan di atas kebenaran itu

Archive for September, 2014

Wanita Idaman

20140831_063550

Begitu mulianya wanita di dalam islam, hingga ia diabadikan di dalam satu surah Al Qur’an (An-Nisa`, yang artinya wanita-wanita, karena hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita lebih banyak disebutkan dalam surah ini daripada dalam surah yang lain)

Begitu berharganya wanita, hingga ia senantiasa mendapat perlindungan dari kaum lelaki

“Kaum lelaki itu adalah sebagai pemimpin (pelindung) bagi kaum wanita.” (An Nisa’: 35)

Begitu lembutnya wanita, hingga kita diminta untuk berlemah lembut, bersikap baik dan bersabar terhadap wanita

Rasulullah Shalallahu ‘alaihiwassalam bersabda:

“Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan sungguh bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atasnya. Bila engkau ingin meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Dan jika engkau ingin bersenang-senang dengannya, engkau bisa bersenang-senang namun padanya ada kebengkokan.” (HR. Al-Bukhari no. 3331 dan Muslim no. 3632)

Begitulah kedudukan wanita, tidak terkecuali bagi Rasulullah Shalallahu ‘alaihiwassalam sebagai sosok manusia terbaik dan termulia, wanita adalah sesuatu yang paling beliau cintai di antara kenikmatan dunia yang lain, dan ini merupakan fitroh beliau sebagai manusia biasa.

Rasulullah Shalallahu ‘alaihiwassalam bersabda: 

“Aku diberikan rasa cinta dari dunia terhadap para wanita dan wewangian dan dijadikan penyejuk mataku ada di dalam shalat.” (HR. Ahmad, dan Nasa’i. Di shohihkan oleh Syaikh Al Albani)

Namun seperti apakah wanita yang seharusnya menjadi idaman itu ?

  • Wanita idaman itu ialah wanita shalihah

Rasulullah Shalallahu ‘alaihiwassalam bersabda: 

“Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah.” (HR. Muslim no. 1467)

  • Wanita idaman ialah wanita yang baik agamanya diantara hartanya, keturunannya & kecantikannya

Rasulullah Shalallahu ‘alaihiwassalam bersabda: 

“Wanita itu dinikahi karena empat perkara yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah olehmu wanita yang punya agama, engkau akan beruntung.” (HR. Al-Bukhari no. 5090 dan Muslim no. 1466)

  • Wanita idaman ialah wanita yang senantiasa menutup auratnya

“Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al Ahzab: 59)

  • Wanita idaman itu ialah wanita yang bila dipandang menyenangkan
  • Wanita idaman itu ialah wanita yang taat bila diperintah dalam hal yang ma’ruf
  • Wanita idaman itu ialah wanita yang amanat dan tiada khianat

Rasulullah Shalallahu ‘alaihiwassalam bersabda: 

“Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki, yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan mentaatinya, dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya.” (HR. Abu Dawud no. 1417 )

  • Wanita idaman ialah wanita yang penuh kasih sayang, selalu kembali kepada suaminya dan mencari maafnya.

Rasulullah Shalallahu ‘alaihiwassalam bersabda: 

Maukah aku beritahukan kepada kalian, istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga yaitu istri yang penuh kasih sayang, banyak anak, selalu kembali kepada suaminya. Di mana jika suaminya marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata: “Aku tak dapat tidur sebelum engkau ridha.” (HR. An-Nasai dalam Isyratun Nisa no. 257Silsilah Al-Ahadits Ash Shahihah, Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah, no. 287)

  • Wanita idaman ialah wanita yang pandai mensyukuri pemberian dan kebaikan suami, tidak melupakan kebaikannya,

Rasulullah Shalallahu ‘alaihiwassalam bersabda: 

“Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal dia membutuhkannya.”(HR. An-Nasai dalam Isyratun Nisa.Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah no. 289)

Mohonkanlah kepada-Nya wanita idaman, yakni wanita shalihah yang akan menjadi bidadari di sorga kelak,,

#Sep 2, 2014

Awan Tag